Платформа за онлайн изследвания на Философски факултет на СУ

Следните въпросници са налични:
Няма налични проучвания
Моля свържете се с Онлайн изследвания ФФ на СУ ( sociologydepartmentsu@gmail.com ) за допълнително съдействие.

LimeSurvey Survey Software
Free Online Survey Software - Free & Open Source